Reservar
Golf La Graiera

Golf La Graiera

Per la seva proximitat a Sitges - a penes 27 km. que es recorren en tot just 20 minuts - representa una de les opcions més adequades per poder conèixer un altre camp de golf d'estil mediterrani sense haver de conduir grans distàncies des de l'hotel. No té massa obstacles d'aigua, però és un camp exigent tant física com tècnicament, amb bastants ondulacions, desnivells i barrancs, que obliguen el jugador a ser precís des del tee de sortida amb el driver. No obstant això, si el jugador aconsegueix mantenir un joc recte, és un camp de golf que permet signar molt bons resultats. El forat 13, un llarg par 4, és potser el forat més característic del camp i on fer el parell pot ser més complicat.

Ctra. Bellvei, 43820 Calafell, Tarragona
+34 977 16 80 33
info@graiera.es